Donaties

Financiële donaties én donaties in natura

Onze donaties in geld gaan naar een reeks projecten van goede doelen in binnen- en buitenland. De bestemming wordt deels bepaald door onze Donatiecommissie en deels door onze eigen vrijwilligers. Hieraan zit wel de voorwaarde verbonden dat een gekozen goede doel het ANBI-predicaat van de Nederlandse belastingdienst draagt. De bedragen variëren veelal tussen de €250 en €2.500 per project. Elk jaar worden de bedragen en de goede doelen waaraan financiële steun is gegeven, vermeld op deze pagina.

Daarnaast schenken we spullen in natura aan stichtingen in binnen- en buitenland. Hierbij kan enerzijds worden gedacht aan spullen voor mensen die wat extra hulp nodig hebben en geen middelen om ze aan te schaffen. Dit gaat via organisaties in het Westland en omstreken. Voor een schenking in natura is niet altijd een ANBI-registratie vereist. Anderzijds schenken we opgebruikte spullen die klaar zijn voor recycling, zoals oude mobiele telefoons, cartridges, lakens en brillen. 

Financiële donaties 2020
Overzicht van financieel gesteunde goede doelen in 2020
Voorbeeld donatie in natura
Voorbeeld van een donatie in natura

Voorwaarden

Voor donaties via de donatiecommissie gelden voorwaarden. De commissie steunt vooral kleinschalige goede doelen waarbij sprake is van Westlandse betrokkenheid. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • Het project draagt bij aan een verbetering van leefomstandigheden van kansarmen of aan hun maatschappelijke verzelfstandiging. Ook goede doelen gericht op het milieu komen in aanmerking voor donaties;
    Waar mogelijk is de doelgroep betrokken bij het project;
  • Het project heeft in hoofdzaak geen religieuze of politieke doelstelling;
  • Bij financiële donaties moet het goede doel een geldige ANBI-status hebben;
  • Het project is geen onderdeel van of nauw verbonden met overheden;
  • Bij financiële donaties vanaf € 2.000 is een recent jaarverslag nodig. Dat jaarverslag omvat in ieder geval een balans, een exploitatierekening, een inhoudelijk verslag, de samenstelling van het bestuur en van een eventuele directie.

Werkwijze

Als u een donatie wilt ontvangen, dient u het digitale aanvraagformulier volledig en duidelijk in te vullen. Papieren en mondelinge aanvragen nemen we niet in behandeling. De doorlooptijd voor donaties in natura is veelal twee tot drie weken, voor financiële aanvragen maximaal vier maanden. Lees de voorwaarden die we stellen aan donatieaanvragen nog eens goed door, voordat u het formulier invult.

Aanvraagformulier donaties
Naam
Telefoonnummer
E-mail
Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mail
ANBI-status
Beknopte omschrijving van de organisatie
Donatiesoort
Beoogde donatiebedrag of soort en aantal spullen
Doelgroep
Beknopte omschrijving van het project, de aanpak, de doelstellingen en waar het geld of de spullen voor gebruikt gaan worden