Over Ons

Onze missie

Kleinere afvalberg door hergebruik en
opbrengst verkoop naar goede doelen

Kringloopwinkel De Recycling is in 1979 gestart vanuit een garage aan de Van De Kasteelestraat in ‘s-Gravenzande. Deze actie kwam voort uit een kerkelijke jongerenvereniging, waar jongeren nadachten over hun levensstijl en ‘consuminderen’. De omzet bedroeg de eerste jaren niet meer dan 25 gulden per week. De opbrengst ging in deze tijd naar Polen, dat toen een erg arm land was in Europa. Daarnaast werd er ook kleding ingezameld, om mensen in Oost-Europa de winter door te helpen.

Vanaf 2005 zijn we gevestigd aan de Franklinstraat op het industrieterrein van ‘s-Gravenzande. Door de jaren heen zijn we onze missie niet uit het oog verloren. Bovenaan stond en staat onze zorg voor het milieu. Door ons best te doen voor het hergebruik van goederen, zorgen wij ervoor dat de afvalberg vermindert. Van de niet-herbruikbare spullen proberen wij het afval zo goed mogelijk te sorteren en gescheiden af te voeren. Dat is goed voor ons klimaat, nu en in de toekomst. Daarnaast gaat de opbrengsten van de verkoop (na aftrek van onze kosten) 100% naar goede doelen, omdat onze organisatie geheel uit vrijwilligers bestaat. Ook helpen we mensen met een klein budget door veel noodzakelijk spullen voor een goedkope prijs aan te bieden.

 

In 2020 heeft de donatiecommissie €20.000,- uitgedeeld aan 25 nationale- en internationale organisaties.

In 2020 hebben onze vrijwilligers een goed doel mogen kiezen om €20.000,- te verdelen. 54 keer is een bedrag uitgekeerd van €370,- .

In 2020 hebben 28 stichtingen en organisaties een donatie in natura mogen ontvangen. (vaak meubels, koelkasten, kleding enz.)

In 2020 hebben 14 organisaties overtollige spullen ontvangen voor hergebruik. (oud papier, boeken, LP’s, CD’s, kleding, brillen, oude cartridges en telefoons enz.)

 

 

begin vandekasteelestraat klein
Vrijwilligers aan de Van De Kasteelestraat met de bakfiets waar het allemaal mee begon.
pand hoflaan klein
Het oude pand aan de Hoflaan, waar de Recycling voor de Franklinstraat gevestigd was.
opening franklinstraat klein
De opening van de huidge locatie aan de Franklinstraat in 2005.

Het Bestuur

Cock Löbker

Voorzitter

Judith Buter

Secretaris

Aad de Vetten

Penningmeester

Jetty Grootveld

Communicatie

Suzanne van der Leest

Vrijwilligers